Филм на тему „Безбедност деце на Интернету“ нема ограничено трајање. Сваки филм треба отпремити на You tube под шифром (не наводити ауторе, школу и сл). Дешифровану шифру уз пријаву и адресу филма послати на наш мејл sigurnetica@gmail.com до 1. октобра 2014.

Пријава за филм

Аспекти који се оцењују при вредновању:

1. уметнички дојам и технички квалитет -(до 20 бодова)

2. сценарио (прича)- (до 10 бодова)

3. укључивање националних мањина  у филм – (до 10 бодова)

4. емитовање филма на некој од телевизија и/или реклама пројекта кроз ваш рад (на телевизији, радију, у новинама или на вашим сајтовима и сл.) – (за сваки по 5 бодова, укупно до 15)

Поштовање ауторских права је обавеза. Уколико наводите и користите рад или део рада који није ваш, морате имати писмену сагласност за то. Филмови који су учествовали у неком од претходних пројеката на ову или сличну тему не могу учествовати. Радови који не поштују ово неће бити узети у разматрање за награде, као ни радови који на нашу адресу стигну после назначеног рока.