Литерарни рад (песма или прича на тему „Безбедност деце на Интернету“)може бити максимално дугачак две куцане стране (користити ћирилични фонт, Times New Roman или Ariel, 12).  Сваки рад треба  потписати  шифром (не наводити ауторе, школу и сл). Дешифровану шифру уз пријаву и литерарни рад  послати на наш мејл sigurnetica@gmail.com до 1. октобра 2014.

Пријава за литерарни рад

Аспекти који се оцењују при вредновању:

1. уметнички дојам, иновативност -(до 20 бодова)

2. позитивна порука рада- (до 10 бодова)

3. укључивање националних мањина  у рад – (до 10 бодова)

4. реклама пројекта кроз ваш рад (на телевизији, радију, у новинама или на вашим сајтовима и сл.) -(за сваки по 5 бодова, укупно максимално 15)

Литерарни радови који су већ учествовали на неком од претходних сличних конкурса не могу учествовати, потребно је написати нови рад. Поштовање ауторских права је обавеза. Уколико наводите и користите рад или део рада који није ваш, морате имати писмену сагласност за то. Радови који не поштују ово неће бити узети у разматрање за награде, као ни радови који на нашу адресу стигну после назначеног рока.