Уметничка фотографија ( на тему „Безбедност деце на Интернету“) би требало да буде ауторски рад ученика.  Сваки рад треба  потписати  шифром (не наводити ауторе, школу и сл). Дешифровану шифру уз пријаву и фотографију којом конкуришете за награде послати на наш мејл sigurnetica@gmail.com до 1. октобра 2014.

Пријава за уметничку фотографију

Аспекти који се оцењују при вредновању:

1. уметнички дојам, иновативност -(до 20 бодова)

2. позитивна порука рада- (до 10 бодова)

3. укључивање националних мањина  у рад – ( до 10 бодова)

4. реклама пројекта кроз ваш рад (на телевизији, радију, у новинама или на вашим сајтовима) -(за сваки по 5 бодова, укупно максимално 15)

Фотографије које су учествовале на претходним сличним конкурсима не улазе у конкуренцију за награде. Поштовање ауторских права је обавеза. Уколико наводите и користите рад или део рада који није ваш, морате имати писмену сагласност за то. Радови који не поштују ово неће бити узети у разматрање за награде, као ни радови који на нашу адресу стигну после назначеног рока.